Política de privacitat Avís legal

Política de privacitat

T’informem que les dades recollides seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de La Selva Ecosistema Creatiu SCCL i que es gestionaran de conformitat amb la normativa vigent i aquesta política de privacitat garantint la seguretat de les teves dades i el ple exercici dels teus drets.

En aquest apartat trobaràs informació referent al tractament de les dades que es recullin en aquesta pàgina web de forma que el tractament d’altres dades per part de La Selva Ecosistema Creatiu SCCL amb un origen diferent, inclòs les cookies, es regiran per les seves respectives bases i informació legal sense perjudici de la normativa legal. D’aquesta manera et podem garantir que les teves dades es destinaran únicament per a la finalitat especificada en cada moment.

És important que, si ens facilites les teves dades, tinguis 14 anys o més o disposis d’autorització dels teus pares o tutor/a legal i que les dades siguin certes i exactes, ja que aquestes es consideraran com a tal un cop facilitades. En cas d’inexactitud o modificació cal que ens ho comuniquis.

Tingues present que aquesta política pot ser modificada en qualsevol moment, sent d’aplicació des de la data de publicació que consta en el peu d’aquesta pàgina sense que els canvis afectin el tractament de les dades recollides anteriorment. Et recomanem que visitis novament aquesta política per verificar l’existència de canvis si tornes a facilitar les teves dades en una nova ocasió.

Si tens qualsevol consulta referent a la protecció de les teves dades personals, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de administracion@laselva.coop.

Informació del Responsable del Tractament

Nom: La Selva Ecosistema Creatiu SCCL
Direcció: Carrer Llull 63-69, 1-2
Correu electrònic: administracion@laselva.coop

Finalitat del tractament i terminis de conservació.

En el següent quadre trobaràs tot el ventall de finalitats per a les quals poden ser utilitzades les teves dades així com el seu termini de conservació. Tingues en compte que utilitzarem les dades únicament per a aquelles finalitats que s’indiquen expressament en cada moment i a les que tu hagis donat consentiment.

Finalitat Termini conservació dades
Gestionar i donar resposta, segons petició, a consultes generals que l’interessat plantegi.  Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació.
Gestionar i donar resposta a les peticions d’informació.  Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació.
Gestionar l’enviament d’informació general o concreta del projecte al que s'hagi subscrit.  Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació.
Gestionar l’enviament del butlletí al qual l’interessat es subscrigui.  Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació.
 

En el cas que les dades fossin destinades a una finalitat diferent se t’informarà prèviament i es sol·licitarà nou consentiment si aquest fos necessari.

En cap cas les dades s’utilitzaran per a l’elaboració de perfils ni per prendre decisions automatitzades.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades, per a totes les finalitats, es basa en el teu consentiment individualitzat per a cada finalitat.

El consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment per a totes o per algunes de les finalitats, si bé això no afectarà el tractament que puguem haver fet amb anterioritat. En tot cas cal tenir present que en els casos de sol·licituds i consultes, si aquestes no s’han gestionat quan es retiri el consentiment, això comportarà la impossibilitat de donar resposta a aquestes.

Persones destinatàries

Les dades seran tractades únicament i directament pel Responsable del tractament de forma que no es cediran a tercers. En cas que això fos necessari t’informarem degudament per demanar-vos un nou consentiment, si escau.

Drets

Et garantim el ple exercici dels teus drets a través de l’enviament d’un  correu electrònic a administracion@laselva.coop o per correu ordinari a la direcció que consta en l’apartat d’Informació del Responsable. En aquesta comunicació precisarem que ens facilitis el teu nom i cognoms i una còpia del DNI per garantir la teva identitat i ens indiquis de forma senzilla i concreta la teva petició.

Amb caràcter merament informatiu, i per tant no substitueix els que et corresponen per dret, us exposem orientativament els teus drets:

 

A més de l’exercici d’aquests tens el dret a la tutela per part de l’autoritat de control de forma que si ho consideres necessari, pots presentar reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Origen de les dades

Només disposem i utilitzarem les dades que has facilitat directament en el formulari corresponent amb l’única excepció de l’enregistrament de la teva adreça IP. Aquesta última dada només serà utilitzada com a prova de la teva petició, si escau, i per tant també anirà lligada a la finalitat que correspongui, inclòs el termini de conservació.

Si tens més interès en la matèria i en els teus drets pots consultar la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici) o de l’Àgencia Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)

Data d’actualització: 11 de Novembre de 2023