Acceleradora

Werner Herzog

Illa de la Palma 15-26 de maig 2024

Saber-ne més

Estudi d'autors

Estudi d'autors és una plataforma digital de formació en línia amb cursos sobre els diferents processos creatius que es donen al voltant de la creació cinematogràfica. Aquests cursos seran impartits per grans cineastes del cinema iberoamericà

Curs

L’univers sonor de Guido Berenblum

Accés obert tot l'any

Saber-ne més

Curs

Creació cinematogràfica amb Lucrecia Martel

Accés obert tot l'any

Saber-ne més

Amb el suport

02-Coòpolis 03-Coop57

Promou

04-Economia Social 05-Departament d’empresa Generalitat

Finança

07-Ministerio Trabajo SEPE