HORAGAI: DINOVÈ DIA

Direcció: el guió tècnic

Què més necessitem fer abans d’anar a rodar els nostres guions? Encara hem de fer el guió tècnic, el càsting i el desglossament de producció! Avui hem començat el guió tècnic.

El guió tècnic té com a objectiu descriure cada un dels plans que serà filmat per comunicar-lo de manera clara a tot l’equip, fins i tot per guiar els assajos dels actors i actrius.

La nostra proposta ha estat construir el guió tècnic a partir d’assajar cada seqüència, és a dir, a partir de la pràctica. Amb la càmera amb mà, hem començat a donar forma a les seqüències descrites en els guions.