El Laboratori és un programa de reflexió, assessorament i potenciació de projectes de documental i ficció que té com a objectiu donar suport i impulsar pel·lícules, emfatitzant la visió autoral i posant a la seva disposició l’experiència i el coneixement de destacats professionals del cinema internacional.

El procés de selecció es durà a terme a través de convocatòries anuals internacionals.

Desenvolupament Lab

Propera edició: Catalunya (lloc per definir) — 2020.

Programa anual destinado a películas en fase de escritura.

Programa anual destinat a pel·lícules en fase d’escriptura. Els projectes participants seran disseccionats a través d’unes jornades integrals que comprenen assessories d’escriptura (temàtica i tractament), de producció (esquemes de finançament i viabilitat) i de distribució. El treball simultani de les tres àrees, permet trobar la coherència en el creixement i un profund avanç del projecte.

Durant 7 dies d’intens treball, els autors i productors cridats a participar, seran acompanyats en els seus processos de definició dels projectes per assessors internacionals d’ampli recorregut en la indústria facilitant la identificació de fortaleses i debilitats, i impulsant el seu desenvolupament.

Una trobada de reflexió en la qual els projectes creixen i es transformen des de l’escriptura, però també des del disseny de producció i distribució, concebut per a cada cas particular.

Laboratori de Muntatge

Propera edició: – 2020.

Programa anual destinado a proyectos en fase de edición.

Programa anual destinat a projectes en fase d’edició. Els projectes participants seran visionats i analitzats per assessors internacionals d’ampli recorregut en la indústria, ajudant els autors i editors a reformular el muntatge de les seves pel·lícules en construcció amb l’objectiu de enriquir-les i així trobar la seva millor versió.