Acceleradora de Cinema

L’Acceleradora és un programa de trobades intensives de creació entre un/a cineasta consagrat/da i 45 autors emergents seleccionats a través de convocatòries internacionals, que busca impulsar la realització d’obres cinematogràfiques desafiant els temps i les formes tradicionals de producció posant a disposició escenaris que facilitin la creació.

Cada edició de l’Acceleradora de Cinema tindrà lloc de manera itinerant en diferents regions del món i en un format de residència. A cada edició hi participen 45 autors durant 11 dies consecutius.

Durant el programa cada un dels participants experimentarà totes les etapes de la creació cinematogràfica, des de la idea fins a la projecció, prenent com a punt de partida un tema central proposat pel/per la director/a Convidat/da i una base de recursos compartits de producció.

La idea, l’escriptura, el càsting, l’scouting, el rodatge, el muntatge i l’exhibició seran experimentats per cada creador en companyia del Director del Taller qui, a través d’assessories individuals i grupals, farà del procés de creació un intens treball de reflexió i qüestionament sobre la consolidació de la mirada de cada un dels autors emergents i l’elaboració d’idees pròpies sobre el cinema.

Com a resultat, cada participant lliurarà un curtmetratge de pròpia creació  acabat.

Aquests programes donaran com a resultat pel·lícules fresques, innovadores i arriscades, fruit de les assessories de Mestres de cinema i el seu intercanvi amb nous autors amb idees urgents, àvids d’experimentació en formes, formats i recursos de producció.

Edició actual:

Werner Herzog a la Selva Colombiana

Colombia / 2020

Edicions anteriors:

Lucrecia Martel: Sons d’estiu

Barcelona / Juny 2019