Acceleradora de Cinema

L’Acceleradora és un programa de trobades intensives de creació entre un/a cineasta consagrat/da i 45 autors emergents seleccionats a través de convocatòries internacionals, que busca impulsar la realització d’obres cinematogràfiques desafiant els temps i les formes tradicionals de producció posant a disposició escenaris que facilitin la creació.

La Acceleradora de Cinema és un programa itinerant que es realitza en diferents regions de l’món en un format de residència artística de 11 dies consecutivos. 

Durante el programa cada un dels participants experimenta totes les etapes de la creació cinematogràfica, des de la idea fins a la projecció , prenent com a punt de partida un tema central proposat pel / per la director / a Convidat / ai una base de recursos de producció compartits. 

La idea, l’escriptura, el càsting, el scouting, el rodatge, el muntatge i l’exhibició són experimentats per cada creador en companyia del Director de l’Taller qui, a través d’assessories individuals i grupals, fa de el procés de creació un intens treball de reflexió i qüestionament sobre la consolidació de la mirada de cada un dels autors emergents i l’elaboració d’idees pròpies sobre el cinema.

Com a resultat de el procés, cada participant lliura un curtmetratge acabat de la seva pròpia creación.

Cada una de les nostres edicions dóna com a resultat més de 50 pel·lícules fresques, innovadores i arriscades, fruit de les assessories de Mestres de cinema i el seu intercanvi amb nous autors amb idees urgents, àvids d’experimentació en formes, formats i recursos de producció.

Edició actual:

Werner Herzog: Filmant un planeta estrany.

Lanzarote, Illes Canàries / Octubre 2021

Edicions anteriors:

Lucrecia Martel: Sons d’estiu

Barcelona / Juny 2019